Conditions of Service Top Up Everywhere

1. These conditions apply in conjunction with the General Conditions for Customers.

2. Vodafone reserves the right to refuse bank or giro account numbers / credit cards for Top Up Everywhere, without giving a reason.

3. Vodafone reserves the right to refuse attempts to top up in cases where improper usage is suspected.

4. All Top Ups as well as registration and/or cancellation of the Top Up Everywhere service are the responsibility of the Contractee.

5. After the Top Up has been successfully completed, the amount payable by the Contractee from their credit card, bank or giro account is irrevocable. Also Contractees cannot claim restitution for (or part thereof) the relevant Top Up amount.

6. Before your bank or giro account number can be used for the Top Up Everywhere service, the Contractee must complete an iDEAL transaction (top up) from the bank or giro account number concerned. This extra security measure is not applicable when using your credit card for Top Up Everywhere.

7. The personal Top Up code is strictly personal and not transferable.

8. The personal Top Up code must be kept confidential. This code grants access, namely, to the credit card, bank or giro account number as specified by you. Therefore, do not make a note of this code anywhere or in any form whatsoever.

9. Vodafone has the right to end the Top Up Everywhere service on an individual as well as a service level.

10. Vodafone cannot be held responsible for the consequences that may arise if the Top UP Everywhere service is (temporarily) out of service, or if it is not accessible from your mobile connection.

11. Vodafone cannot be held responsible for the consequences that may arise if the Contractee is not able to utilize the Top UP Everywhere service. (Examples of this are: forgetting the personal Top Up code, entering an incorrect personal Top UP code, insufficient bank or giro account funds etc.)

12. In order to be able to make optimal use of the Top Up Everywhere service, the contractee?s telephone number must be technically identifiable. If the Contractee had made their number unrecognisable, the mobile telephone number will still be displayed for the Top UP Everywhere Service.

13. If the topup cannot be deducted from the registered bank account or credit card, Vodafone can block access to customer's full prepaid credit, including active BloX, until the customer has paid for the amount outstanding. Vodafone will inform customer.

14. When customers use the Overal Opwaarderen service, this service is provided by Vesta.

15. Vodafone reserves the right to modify these conditions of service for the Top Up Everywhere service.
 

Dienstvoorwaarden Vodafone Hybride

1. Deze voorwaarden gelden wanneer je gebruik maakt van Vodafone Hybride en gelden naast de toepasselijke Algemene Voorwaarden Consumenten. Deze kun je altijd terugvinden op vodafone.nl/voorwaarden.

2. In geval van strijdigheid met andere (algemene) voorwaarden van Vodafone, hebben deze voorwaarden voorrang.

3. Indien ?n of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden Consumenten en/of deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan wel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen we datgene zijn overeengekomen, dat het meest overeenstemt met de strekking van de buiten werking gestelde bepalingen.

4. Met de Vodafone Hybride dienst kun je gebruik maken van Hybride bundels. De kosten voor deze Hybride bundels worden iedere maand automatisch van je bankrekening of credit card afgeschreven. Dit is altijd op dezelfde dag van de maand, tenzij je eerste betaling op de 29ste, 30ste of 31ste plaatsvind, in welk geval de 1ste van de volgende maand geldt. Wanneer jouw nieuwe bundels worden aangesloten kun je terugvinden op My Vodafone op vodafone.nl.

5. Het activeren, aanpassen en stopzetten van de Hybride bundels is mogelijk via je My Vodafone account. Als je nog geen account hebt, kun je die eenvoudig aanmaken.

6. Om maandelijks de kosten voor de Hybride bundel(s) af te schrijven, gebruiken we je bankrekening- of creditcardnummer. Dit gebeurt alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Om dit te activeren is het noodzakelijk dat je op verzoek van Vodafone (ter verificatie) met je rekeningnummer een iDEAL betaling hebt uitgevoerd.

7. Vodafone behoudt zich het recht voor om gebruik van een specifiek rekeningnummer,creditcard of het gebruik van deze dienst te weigeren. Vodafone kan bijvoorbeeld een rekeningnummer weigeren in geval van vermoeden van fraude of misbruik.

8. Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de kosten voor je Hybride bundel(s).

9. Nadat de kosten voor de Hybride bundel(s) met succes van je rekening zijn afgeschreven en de bundel met succes is aangesloten, is het niet meer mogelijk dit (geheel of gedeeltelijk) terug te draaien. De afschrijving van het bedrag van jouw rekening of creditcard is in dit geval dus onherroepelijk.

10. Indien het Vodafone niet gelukt is om de kosten voor de Hybride bundel(s) van je rekening af te schrijven, kan Vodafone je Hybride aansluiting bevriezen tot de achterstallige betaling is voldaan. Je kunt je Hybride aansluiting dan niet gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er onvoldoende saldo op de rekening staat. Je kan elke maand je Hybride bundels wijzigen of stopzetten, tot 10 dagen voor ingang van je nieuwe Hybride bundel(s).

11. Een Hybride bundel is een maand geldig. Je kan een eventueel restant van de maandelijkse Hybride bundel niet meenemen naar een volgende maand. Vodafone is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van (onderdelen van) de dienst. Vodafone is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan indien je niet in staat was of bent om bundels aan te kopen voor de dienst Hybride (bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende saldo op de rekening).

12. Indien Vodafone in een incidenteel geval op jouw verzoek (dus bijvoorbeeld ook als je de bundel niet hebt uitgezet) diensten levert zonder dat de bijbehorende incasso of creditcard betaling heeft plaatsgevonden, zal je deze kosten alsnog moeten voldoen.

13. Voor de afhandeling van betalingen ten behoeve van Hybride bundels maakt Vodafone gebruik van de dienstverlening van Vesta Corporation. Vodafone heeft met Vesta goede en uitgebreide afspraken gemaakt over de manier waarop zij hun diensten verlenen. Mocht je hierover vragen hebben over deze dienst, kun je contact opnemen met Vodafone.

14. Voor sommige Hybride bundels geldt dat je hiermee onbeperkt gebruik kunt maken van ?n of meerdere diensten. Als dat het geval is, geldt een fair use policy: het onbeperkte gebruik moet redelijk zijn, misbruik is niet toegestaan en je moet de dienst op die manier gebruiken zoals deze bedoeld is. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan de aansluiting continue of bijna continue in gebruik te hebben door langdurig openstaande verbindingen (zoals gebruik als babyfoon, router of telefooncentrale). Je mag de dienst ook niet voor commerci?e doeleinden gebruiken, bulk-sms mee versturen of als simbox gebruiken. Indien Vodafone dergelijke gebruik vaststelt, of dit vermoeden heeft, kunnen we de dienst met onmiddellijke ingang blokkeren, be?ndigen of extra kosten in rekening brengen. Als dit gebeurt, is Vodafone niet verplicht tot terugbetaling van de in rekening gebrachte kosten voor de Hybride bundel(s).

15. Vodafone behoudt zich het recht voor om deze dienstvoorwaarden van de Hybride dienst aan te passen .